top of page

יום העצמאות של מדינת ישראל נותן הזדמנות לעצור ולחשוב על הסיפור המיוחד של העם שלנו. על הדרך שעשינו יחד. על כל מי שלקח חלק בבניית הבית שלנו – מי שהקים, סלל, התפלל, עלה ולחם למענה - למעננו.


במיזם 'עצמאות עם משמעות' אנחנו חוגגים את הולדת המדינה ומקיימים פעילויות של אחדות ושל ערבות הדדית.


ב'עצמאות עם משמעות' אנחנו פשוט אומרים תודה.

ענן צבעוני | עצמאות עם משמעות

עצמאות עם משמעות

יום העצמאות של מדינת ישראל נותן הזדמנות לעצור ולחשוב על הסיפור המיוחד של העם שלנו. על הדרך שעשינו יחד. על כל מי שלקח חלק בבניית הבית שלנו – מי שהקים, סלל, התפלל, עלה ולחם למענה - למעננו.
במיזם 'עצמאות עם משמעות' אנחנו חוגגים את הולדת המדינה ומקיימים פעילויות של אחדות ושל ערבות הדדית.

ב'עצמאות עם משמעות' אנחנו פשוט אומרים תודה.

עצמאות עם משמעות

"מיזם "עצמאות עם משמעות" יצא לדרך לפני עשר שנים. מאות בני נוער של ארגון סח"י (סיירת חסד ייחודית) ואלפי מתנדבים, יצאו לחלק פרחים ואגרות "תודה שהקמת את המדינה" לדור הותיק של מדינת ישראל, בכל רחבי הארץ. גם השנה, אנחנו פועלים במלוא המרץ ומתפרסים בבתי אבות ובתי קשישים בשבוע שלפני יום העצמאות - כדי לומר להם תודה.
לפני שלוש שנים יצא לדרך גם מיזם "מחבקים את הגיבורים", לחיזוק ועידוד הלומי קרב ופצועי צה"ל. השנה אנו מרחיבים את המיזם, מוקירים ומחבקים את כל חיילי צה"ל הגיבורים שנלחמים בחירוף נפש למען ביטחונה של מדינת ישראל. 
אנו מזמינים את הציבור בישראל לקחת חלק באחד מהמיזמים, לחבק את גיבורי ישראל ולחזק את פצועי צה"ל והלומי הקרב. 

bottom of page